Spoj sa s nami na FACEBOOKu DARUJ 2% dane pre SHO
Slovenské hnutie obrody

Myslím a konám ekologicky! Naozaj sa toho držíš? Sme organizácia, ktorej nie je naše životné prostredie ľahostajné. Milujeme krásu našej vlasti a vážime si každého, kto sa prírode snaží pomôcť. Pridajte sa k nám a spoločne dokážeme, že usilovať sa o zdravé Slovensko je reálne. NAŠE AKTIVITY NÁJDETE DOLE

NIE SÚ NÁM ĽAHOSTAJNÉ:
Čierne skládky, odpadky
Pamätihodnosti a turizmus
Biotopy a ochrana prírody

VÝCHOVA A INŠPIRÁCIA:
Poznávanie a chápanie prírody
Prednášky na zaujímavé témy
Výchova k zodpovednosti za okolie

UPOZORŇUJEME A REAGUJEME:
Nezmyselná regulácia prírody
Nelegálne „eko“aktivity
Podnecovanie k aktivite samospráv

NEPREHLIADAJME UDALOSTI,
KTORÉ SA DEJÚ V NAŠEJ PRÍRODE.
Informujme sa navzájom,
netvrďme že sa nás to netýka.

Slovenské hnutie obrodyFotogalérie a reportáže z akcií nájdete na stránke Slovenského Hnutia Obrody - projekt Nebuď sviňa.